Energiebespaarlening Overijssel

Energiebespaarlening Overijssel

Met ingang van 1 juni 2016 kunnen Overijsselaars een beroep doen op de Energiebespaarlening Overijssel. Hiermee kunnen ze een investering in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen te financieren.

“Ik ben enorm blij dat het ons is gelukt om een nieuwe, aantrekkelijke lening te maken voor energie-investeringen in de eigen woning”, zegt gedeputeerde Lievers voor Energie, Milieu en Europa. “Verduurzaming van de woningvoorraad in Overijssel kan een enorme bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelstelling 20% nieuwe energie in 2023. Tot 2020 willen wij 45% van de koopwoningen in Overijssel verduurzamen tot minstens energielabel B.”

Steuntje in de rug

Volgens hem is het Nationaal Energiebespaarfonds een enorme impuls voor het behalen van die doelstelling. Frans Weekers, bestuursvoorzitter van het Nationaal Energiebespaarfonds: “De rentekorting is voor woningeigenaren een extra steuntje in de rug om aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken van hun woning.”

Het Nationaal Energiebespaarfonds kent een totaalbudget van 300 miljoen euro voor heel Nederland. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat in de toekomst nieuwe leningen kunnen worden verstrekt aan woningeigenaren. Met een eenmalige subsidie aan het fonds van 1,7 miljoen euro heeft de provincie Overijssel voor haar inwoners een rentekorting van tussen de 0,5 en 0,9 procent afgesproken. De hoogte van de korting is afhankelijk van het individuele leenbedrag.

Bron: Duurzaamgebouwd.nl
Recent nieuws